Intervisie in het onderwijs

Docenten praten graag over het onderwijs en hoe het gaat in de klas. Deze gesprekken worden vaak gevoerd in de lunchpauze of op de gang. Om aan deze gesprekken meer diepgang te geven en er veel van te leren is intervisie een prachtig instrument. Als externe supervisor begeleid ik groepen docenten en d.m.v. verschillende werkvormen […]