Mijn naam is Sandra Elzinga

Werkzaam op school en daarbuiten

Wie ben ik?

Ik ben een bioloog en heb jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan na mijn promotie aan de UvA. Op de universiteit kwam ik in aanraking met het geven van onderwijs en ben me daar op gaan richten. Het is boeiend om met een biologische achtergrond naar het gedrag van mensen te kijken en te leren hoe je kennis het beste kunt overdragen. In het voortgezet onderwijs heb ik jaren voor de klas gestaan en lesgegeven op het ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding UvA). Als zelfstandige ben ik didactische en pedagogische trainingen gaan geven aan collega’s. In afgelopen jaren heb ik trainingen voor docenten en leerkrachten ontwikkeld, bijvoorbeeld talentontwikkeling, feedbacktrainingen en een training differentiëren in de klas. Deze trainingen zorgen voor mooie resultaten in de klas; een enthousiaste school, de neuzen staan dezelfde kant op en er komt weer focus in het onderwijs. 

Wat doe ik?

In bijna alle lagen van het voortgezet onderwijs ben ik werkzaam geweest, in meerdere hoedanigheden en verantwoordelijkheden. Ik heb gemerkt dat ik als bioloog snel de samenhang en verbinding zie in een proces, ook in bijvoorbeeld een conflict. Gedurende mijn werkzaamheden heb ik me verdiept in de interactie tussen mensen in conflictsituaties. Door opleidingen te volgen en te oefenen in de praktijk heb ik veel ervaring opgedaan als begeleider van conflicten. Binnen en buiten het onderwijs.

Het is belangrijk in een conflict dat beide partijen helder maken wat er precies mis is zodat we samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Ik heb daarbij een luisterend oor en heb een empathische houding. Mijn aanpak is om zonder oordeel te luisteren, verhelderende vragen te stellen en zo tot de kern van het conflict te komen.

Als mediator begeleid ik het proces en door middel van vragen stellen en kijken naar houding en gedrag probeer ik de angel uit het conflict te halen. Als coach help ik de focus terug te brengen op het doceren en als trainer kan ik helpen om didactische aanpassingen te maken.

Wat kan ik betekenen?

Doel is om de sfeer op school leefbaarder te maken en medewerkers weer te inspireren, zodat ze weer zin krijgen in het nieuwe schooljaar en nieuwe mogelijkheden zien met een gezamenlijk doel: goede resultaten en plezier in het werk.

Bestuurders en leidinggevenden die beseffen dat het klimaat op hun school of team beter kan en daarvoor wel de steun in de rug door een coach, trainer of mediator willen gebruiken kunnen mij bellen.

Ik ben een helpende hand met onderwijservaring en begeleidingskwaliteiten. Mijn doel is gezamenlijk het klimaat op school weer inspirerend en uitdagend te maken voor iedereen.

Wil je meer informatie

Voor vragen, directe ondersteuning en mediation kun je contact met mij opnemen, via sandra@betaonderwijsopmaat.nl of het contactformulier