Het laatste nieuws

Het geven van feedback heeft niet alleen effect op de ontvanger maar ook op de gever.

Interessante studie waarbij ze hebben gekeken naar het effect van motivatie op de gever van feedback ipv de ontvanger. 

We weten al langer dat feedback op inzet een positief effect heeft op motivatie. Dit in tegenstelling tot feedback op kwaliteiten en vaardigheden. Dit laatste stimuleert motivatie niet en stimuleert bovendien een fixed mindset (Carol Dweck 1998). 

Deze studie laat zien dat het geven van feedback ook een effect heeft op de gever. Dit experiment gaat over het geven van peer feedback bij leerlingen. Na het geven van feedback op kwaliteiten door een leerling verminderde zijn eigen motivatie voor de opdracht net zoals bij de ontvanger van de feedback. De feedback keert zich als het ware tegen hen. Feedback op inspanning daarentegen liet geen extra motivatie zien bij de gever. 

Omdat wij in het huidige onderwijs nog steeds veel feedback geven op kwaliteiten en vaardigheden kan dat volgens deze studie ook een nadelig effect hebben op de motivatie van de docenten. Verder onderzoek zal uitwijzen of dat inderdaad zo is.

Wil je meer informatie

Voor brandende vragen, directe ondersteuning en mediation kun je contact met mij opnemen, via sandra@betaonderwijsopmaat.nl of het contactformulier