Beta Onderwijs op Maat

06 24224843
Critical friend traject Kijken in de keuken bij de buren is heel erg leuk maar ook nuttig. Met gelijkgestemden praten over onderwijs is heel waardevol. Om dit traject met meerdere scholen op te zetten en te begeleiden is een projectleider erg handig. Thema’s worden vastgesteld, bijeenkomsten geregeld, nadruk gelegd op resultaat, verslaglegging wordt gedaan en uitwisseling wordt geregeld. Kortom: (bijna) alles wordt uit handen genomen.
Projectmanagement Aan   het   begin   van   het   schooljaar   zijn   er   vaak   grote   plannen   die   dat   schooljaar   in   gang   moet   worden   gezet.   Het   gebeurt   net   zo vaak   dat   deze   plannen   naarmate   het   schooljaar   vordert   lastiger   zijn   vol   te   houden   omdat   de   mensen   die   er   mee   bezig   zijn worden opgeslokt door de waan van de dag. Heerlijk   om   dan   iemand   te   hebben   die   tijdelijk   het   project   leidt,   van   buiten   komt,   minder   wordt   afgeleid   door   interne problemen en doelgericht te werk gaat zonder te vergeten dat de schoolcultuur een aparte aanpak vereist. Als   coach   kom   ik   veel   in   lessen   en   kan   door   middel   van   mijn   gesprekken   met   de   docenten   goed   inschatten   wat   er   nodig   is   om een   gewenst   resultaat   te   bereiken.   De   terugkoppeling   van   deze   observaties   zijn   zeer   waardevol   om   gerichte   stappen   richting resultaat te maken. Kennis en expertise is dus in huis. Vraag naar de mogelijkheden in een oriënterend gesprek.
Opzetten PLG in school Ik ben op meerdere scholen en instanties betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van een professionele leeromgeving (PLG). In een aantal gevallen als externe coach die docent kan coachen met hun ontwikkeling die kennis meebrengt wanneer dat nodig is maar ook als adviseur om van een school een PLG te maken.
Verander/verbetertrajecten Het bedenken van een verbetertraject is een ding maar het uitvoeren en mensen overtuigen is iets anders. Als externe coach kan ik vaak meekijken en praten met docenten. Ik kan aangeven bij docenten waar ze staan en wat de winst is van de verandering die bij hun manier van lesgeven past. Vaak zie ik andere dingen vanuit mijn externe rol die heel nuttig kunnen zijn in het implementeren van het proces.
Onderwijskwaliteitonderzoek in school Bij een verandertraject o.i.d. is het fijn dat je in de gaten houdt of het effect heeft. Evaluatie en reflectie is soms lastig in het onderwijs maar wel heel erg nuttig. Om de opbrengst van de kwaliteit van onderwijs in de klas te meten kan ik m.b.v. het icalt lesobservatieformulier de kwaliteit van de lessen in de klas monitoren gedurende het jaar of een aantal jaar. Die observaties kunnen dan naast andere resulaten gelegd worden. De uitkomsten daarvan kunnen gebruikt worden in een verbetertraject.
Assessment nieuwe docenten Ik ben op meerdere scholen en instanties betrokken geweest bij het begeleiden van nieuwe docenten. Juist deze groep krijgt m.i. veel te weinig begeleiding. Als we docententekort terug willen dringen moeten we in ieder geval zorgen dat docenten voor de klas blijven staan en niet uitvallen. In een assessment vul ik een tijdens een lesbezoek een icalt beoordelingsformulier in. Dit bespreek ik met de docent en en stel samen met de docent een ontwikkelplan op. Dit ontwikkelplan kan in een gesprek met de leidinggevende besproken worden waarna een gericht traject kan worden samengesteld. Vorm: lesbezoek(en) en nabespreken met de docent. Eventueel aanwezig bij gesprekken met leidinggevende. Terugkoppeling van observatie aan leidinggevende uitsluitend in samenspraak met de docent.
Mail Mail
Projectmanagement
Aan het begin van het schooljaar zijn er vaak grote plannen die dat schooljaar in gang moet worden gezet. Het gebeurt net zo vaak dat deze plannen naarmate het schooljaar vordert lastiger zijn vol te houden omdat de mensen die er mee bezig zijn worden opgeslokt door de waan van de dag. Heerlijk om dan iemand te hebben die tijdelijk het project leidt, van buiten komt, minder wordt afgeleid door interne problemen en doelgericht te werk gaat zonder te vergeten dat de schoolcultuur een aparte aanpak vereist.
Critical friend traject Kijken in de keuken bij de buren is heel erg leuk maar ook nuttig. Met gelijkgestemden praten over onderwijs is heel waardevol. Om dit traject met meerdere scholen op te zetten en te begeleiden is een projectleider erg handig. Thema’s worden vastgesteld, bijeenkomsten geregeld, nadruk gelegd op resultaat, verslaglegging wordt gedaan en uitwisseling wordt geregeld. Kortom: (bijna) alles wordt uit handen genomen.
Opzetten PLG in school Ik ben op meerdere scholen en instanties betrokken geweest bij het opzetten en begeleiden van een professionele leeromgeving (PLG). In een aantal gevallen als externe coach die docent kan coachen met hun ontwikkeling die kennis meebrengt wanneer dat nodig is maar ook als adviseur om van een school een PLG te maken.
Verander/verbetertrajecten Het bedenken van een verbetertraject is een ding maar het uitvoeren en mensen overtuigen is iets anders. Als externe coach kan ik vaak meekijken en praten met docenten. Ik kan aangeven bij docenten waar ze staan en wat de winst is van de verandering die bij hun manier van lesgeven past. Vaak zie ik andere dingen vanuit mijn externe rol die heel nuttig kunnen zijn in het implementeren van het proces.
Onderwijskwaliteitonderzoek in school Bij een verandertraject o.i.d. is het fijn dat je in de gaten houdt of het effect heeft. Evaluatie en reflectie is soms lastig in het onderwijs maar wel heel erg nuttig. Om de opbrengst van de kwaliteit van onderwijs in de klas te meten kan ik m.b.v. het icalt lesobservatieformulier de kwaliteit van de lessen in de klas monitoren gedurende het jaar of een aantal jaar. Die observaties kunnen dan naast andere resulaten gelegd worden. De uitkomsten daarvan kunnen gebruikt worden in een verbetertraject.
Assessment nieuwe docenten Ik ben op meerdere scholen en instanties betrokken geweest bij het begeleiden van nieuwe docenten. Juist deze groep krijgt m.i. veel te weinig begeleiding. Als we docententekort terug willen dringen moeten we in ieder geval zorgen dat docenten voor de klas blijven staan en niet uitvallen. In een assessment vul ik een tijdens een lesbezoek een icalt beoordelingsformulier in. Dit bespreek ik met de docent en en stel samen met de docent een ontwikkelplan op. Dit ontwikkelplan kan in een gesprek met de leidinggevende besproken worden waarna een gericht traject kan worden samengesteld. Vorm: lesbezoek(en) en nabespreken met de docent. Eventueel aanwezig bij gesprekken met leidinggevende. Terugkoppeling van observatie aan leidinggevende uitsluitend in samenspraak met de docent.

Beta Onderwijs op Maat